Klimatyzacja w Domu

Klimatyzacja Inercyjne obiekty regulacji można regulować za pomocą algorytmu regulacji typu proporcjonalno-całkująco-różniczkującego PID, uzyskując dokładne wyniki. Algorytm proporcjonalno-całukjąco-różnikujący to taki algorytm, wktórym przyrost wielkości wyjściowej y jest proprcjonalny do sumy przyrostów wielkości wejściowej.

Reklamy
Klimatyzacja w Domu

Klimatyzacja w serwerowni

Klimatyzacja to system chłodzenia w wykonaniu typ Split i Multi Split lub zasilany woda lodową, do zastosowań w nowoczesnej  infrastrukturze, takiej jak centra telefoniczne, banki danych, serwerownie, które charakteryzują się ekstremalnie wysokim obciążeniami termicznymi. Dzięki ogromnej wydajności chłodniczej w stosunku do swojej powierzchni jednostki COOLSIDE EVO są idealnym rozwiązaniem dla takich aplikacji.

klimatyzacja-serwerowni

Klimatyzacja w serwerowni